ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2020!!!

Všichni sledujeme opatření VLÁDY ČR!
Náš rybník má kapacitu 14 lovných míst po dvou rybářích. Spadáme tedy pod nařízení vlády.
Sezóna bude zahájena dle plánu 27.3.2020